💎 ESO 2022 💎


Výsledky: Titul nebol udelený.

 

TERMÍNY

 • Navrhovanie kandidátov/Registrácia: ukončené
 • Kompletizácia podkladov: 31. 10. 2022
 • Uverejnenie výsledkov: 6. 12. 2022
   

AKTIVITY A ČINNOSTI PRE ZARADENIE

Pre zaradenie do projektu je potrebné mať jednu aktivitu / činnosť v každej oblasti.

OBLASŤ E: KOMUNIKAČNÉ, TVORIVÉ, UMELECKÉ

Jazykový kvet Klasik:

 • účasť na semifinále
 • umiestnenie na krajskom finále, na  celoslovenskom finále

Slovíčka v malíčku 2022:

 • účasť na Postupovom kole
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

Lupienok 2022

 • účasť na Postupovom kole
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

Účasť na súťažiach

 • Hviezdoslavov Kubín
 • iné, zaevidované
   

OBLASŤ S: GRAMATIKA A SLOVNÁ ZÁSOBA

Slovíčka v malíčku 2022:

 • účasť na PK
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

LexiGram

 • zapojenie sa do Postupového koa
 • účasť vo Finálovom kole

Jazykové olympiády

 • účasť
 • umiestnenie na krajskom a celoslovenskom kole

Vytvorenie pomôcky na výučbu / pochopenie a naučnie sa gramatiky a slovíčok v niektorom z formátov:

 • Pdf, Power Point, YouTube video, aplikácia
   

OBLASŤ O: PODUJATIA A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

Jazykový kvet 2022

 • účasť v ŤUKNI
 • umiestnenie v ŤUKNI

Realizácia vlastného jazykového podujatia v šk. roku 2021/2022 zaregistrovaného

 • ku Dňu jazykov
 • školské kolo Kvetu
 • školské kolo Slovíčka v malíčku
 • iné zaevidované 

Uverejnenie článku na www.jazykovevzdelávanie.sk v šk. roku 2021/2022

Vydanie knihy, publikácie slúžiacej na učenie (sa) jazykov v r. 2021, 2022 (učebnica, cvičebnica, dvojjazyčná beletria ...)

© IALF 2020 All Rights Reserved JAZYKOVÉSO
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky