💎 ESO 2021 💎


TERMÍNY

 • Navrhovanie kandidátov/Registrácia: ukončené
 • Kompletizácia podkladov: 31. 10. 2021  ukončené
 • Uverejnenie výsledkov: 6. 12. 2021


AKTIVITY A ČINNOSTI PRE ZARADENIE

Pre zaradenie do projektu je potrebné mať jednu aktivitu / činnosť v každej oblasti.


OBLASŤ E: KOMUNIKAČNÉ, TVORIVÉ, UMELECKÉ

Jazykový kvet a Kráľovský jazykový kvet 2021:

 • účasť
 • umiestnenie na krajskom a celoslovenskom finále

Slovíčka v malíčku 2021:

 • účasť
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

EDJ Jazyková reťaz 2021

 • účasť

Účasť na súťažiach

OBLASŤ S: GRAMATIKA A SLOVNÁ ZÁSOBA

Slovíčka v malíčku 2021:

 • účasť
 • účasť a umiestnenie vo Finálovom kole

Jazyková štafeta 2021 

 • účasť a umiestnenie

Gramatické kvízy (slovenčina)

 • zapojenie sa aspoň do 3 online kvízov na www.jazykovevzdelavanie.sk s priemerom výsledkov 90% a viac

Grammar Quizes (angličtina)

 • zapojenie sa aspoň do 3 online kvízov na www.jazykovevzdelavanie.sk s priemerom výsledkov 90% a viac

Jazykové olympiády

 • účasť
 • umiestnenie na krajskom a celoslovenskom kole

Vytvorenie pomôcky na výučbu / pochopenie a naučnie sa gramatiky a slovíčok v niektorom z formátov:

 • Pdf, Power Point, YouTube video, aplikácia
 • online kvíz na jazykovevzdelavanie.sk

OBLASŤ O: PODUJATIA A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

Jazykový kvet 2021

 • účasť v ŤUKNI
 • umiestnenie v ŤUKNI

Realizácia vlastného jazykového podujatia v šk. roku 2020/2021, zaregistrovať si ho môžete tu

 • ku Dňu jazykov
 • školské kolo Kvetu
 • školské kolo Slovíčka v malíčku
 • iné zaevidované organizátorom cez tento formulár

Uverejnenie článku na www.jazykovevzdelávanie.sk v šk. roku 2020/2021

Vydanie knihy, publikácie slúžiacej na učenie (sa) jazykov v r. 2021 (učebnica, cvičebnica, dvojjazyčná beletria ...)