Ak ti pri spoznávaní jazykov srdce plesá, možno patríš medzi jazykové esa :)

💎💎💎

SI?
SI?

 

 O projekte

Jazykové eso je celoslovenský projekt pre tých, ktorí (sa) radi učia a spoznávajú jazyky, tvoria a aj prekážky pri tom boria.

  • Každoročne môžu získať titul "Jazykové eso" traja žiaci / študenti a traja učitelia. 

Podmienky zapojenia sa nájdete:

  • v sekcii Študemti - ak si žiak / študent a chceš zapojiť seba alebo svojho učiteľa jazykov
  • v sekcii Učitelia - ak ste učiteľ a chcete zapojiť seba alebo svojich žiakov, študentov

Ročníky

  • 2021: navrhnutie kandidátov, termíny, aktivity
  • 2020: info a výsledky